Sắp Ra Mắt: BIT Listing

Các nhà giao dịch thân mến, chúng tôi có tin tốt muốn chia sẻ với bạn!

Chúng tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ nạp và rút BIT lần lượt vào lúc 03:00PM giờ UTC ngày 21/09/2021 và 04:00AM giờ UTC ngày 29/09/2021.

Cặp giao ngay mới, BIT/USDT, sẽ lên sóng trên Bybit lúc 10:00AM giờ UTC ngày 28/09/2021 nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng.

Hãy sẵn sàng!