Ưu đãi nạp tiền hấp dẫn — Nhận ngay Bonus $25!

Ưu đãi nạp tiền hấp dẫn: Nhận ngay Bonus $25 USDT khi bạn nạp tiền lần đầu tiên với số lượng tối thiểu $500 theo một loại coin hợp lệ bất kỳ!

Sự kiện diễn ra từ 10 giờ sáng ngày 22/09/2021 đến 10 giờ sáng ngày 16/10/2021 (giờ UTC) – Không thể có ưu đãi nạp tiền nào hấp dẫn hơn thế này đâu! Chỉ áp dụng cho người dùng Bybit mới đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện này!

Nhận thưởng chỉ sau hai bước:

1. Nạp tiền lần đầu tiên với số lượng tối thiểu $500 theo một loại coin hợp lệ bất kỳ!

2. Nhập mã “CLAIM25“ tại Trung tâm Quà tặng để xác nhận tham gia sự kiện! Bạn cần phải làm bước này để được nhận thưởng.

Mở khóa hành trình phiêu lưu thú vị cùng Bybit ngay hôm nay!

Điều khoản & Điều kiện:

1. Sự kiện này chỉ áp dụng cho người dùng Bybit mới đăng ký từ 10 giờ sáng ngày 22/09/2021 (giờ UTC).

2. Chỉ lần nạp tiền đầu tiên của bạn sẽ được tính. Số lượng bạn nạp vào sẽ được tính theo giá trị của tài sản vào thời điểm nạp tiền. Nếu người cùng có tham gia và đủ điều kiện nhận thưởng từ nhiều sự kiện nạp tiền khác nhau tại Bybit, Bybit sẽ có quyền chỉ trao một (1) phần thưởng duy nhất.

3. Mọi hoạt động rút tiền trước khi phần thưởng được trao sẽ ảnh hưởng đến số lượng tiền nạp chung cuộc của bạn. Bonus sẽ không được tính. Bybit có quyền diễn giải cuối cùng cho sự kiện này. Nếu bạn có điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng.

4. Phần thưởng sẽ được trao trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau lần nạp tiền đầu tiên của bạn. Bạn sẽ nhận được email thông báo và có thời hạn đến giữa đêm – 0 giờ ngày 01/12/2021 (giờ UTC) để nhận phần thưởng.